หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ รม 641

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: รม 641
  4. Instructors:
    • ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ความไม่หลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม / ธเนศ วงศ์ยานนาวา, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JA75.7 .ธ37 2557 ยืมออก 31/08/2019
The ascent of money : Ferguson, Niall. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HG171 .F47 ยืมออก 31/08/2019
ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร : ชาตรี ประกิตนนทการ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NA1521 .ช635 ยืมออก 22/11/2018
ศิลปะภายใต้แรงกดดัน / สเมียส์, จูสต์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NX180.ล92 ส48 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
วิธีวิทยารื้อสร้างอัตลักษณ์ / ยุกติ มุกดาวิจิตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS570.ย5 ย723 2555 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305