หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของการจัดการมรดกทางโบราณคดี

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม
  3. รหัสรายวิชา: HIM 227
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พจนก กาญจนจันทร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สยามดึกดำบรรพ์ : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย / ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย / ไฮแอม, ชาร์ลส. Book
DS568 .ฮ985 ฉ. 3 ยืมออก 31/01/2022
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม / ธนิก เลิศชาญฤทธ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CC135 .ธ362 2554 ยืมออก 01/02/2022
โบราณคดี : แนวคิดและทฤษฎี / แนวคิดและทฤษฎี / สว่าง เลิศฤทธิ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CC165 .ส56 ยืมออก 31/01/2022
โบราณคดีชุมชน : การจัดการอดีตของชาวบ้านกับการพัฒนาชุมชน = [Community archaeology : past management and community development] / การจัดการอดีตของชาวบ้านกับการพัฒนาชุมชน = [Community archaeology : past management and community development] / สายันต์ ไพรชาญจิตร์, Book Pridi Banomyong Library
Adul Wichiencharoen Room
General Books DS589.น9 ส636 พร้อมให้บริการ
รากเหง้าบรรพชนคนไทย : พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ / พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ / สุรพล นาถะพินธุ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS567 .ส7653 ฉ. 1 ยืมออก 31/01/2022
การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน / สายันต์ ไพรชาญจิตร์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ส573 2550 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544