หนังสือสำรองของการจัดการมรดกทางโบราณคดี

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม
  3. รหัสรายวิชา: HIM 227
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พจนก กาญจนจันทร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สยามดึกดำบรรพ์ : ไฮแอม, ชาร์ลส. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .ฮ985 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม / ธนิก เลิศชาญฤทธ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CC135 .ธ362 2554 ยืมออก 06/03/2019
โบราณคดี : สว่าง เลิศฤทธิ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CC165 .ส56 ยืมออก 27/02/2019
โบราณคดีชุมชน : สายันต์ ไพรชาญจิตร์. Book Pridi Banomyong Library
Adul Wichiencharoen Room
General Books HIST DS 2003 422843 พร้อมให้บริการ
รากเหง้าบรรพชนคนไทย : สุรพล นาถะพินธุ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS567 .ส7653 ฉ. 1 ยืมออก 27/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455