หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ การจัดการมรดกทางโบราณคดี

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม
  3. รหัสรายวิชา: HIM 227
  4. Instructors:
    • พจนก กาญจนจันทร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
สยามดึกดำบรรพ์ : ไฮแอม, ชาร์ลส. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .ฮ985 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม / ธนิก เลิศชาญฤทธ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CC135 .ธ362 2554 พร้อมให้บริการ
โบราณคดี : สว่าง เลิศฤทธิ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CC165 .ส56 ยืมออก 30/12/2018
โบราณคดีชุมชน : สายันต์ ไพรชาญจิตร์. Book Pridi Banomyong Library
Adul Wichiencharoen Room
General Books HIST DS 2003 422843 พร้อมให้บริการ
รากเหง้าบรรพชนคนไทย : สุรพล นาถะพินธุ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS567 .ส7653 ฉ. 1 ยืมออก 30/12/2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305