หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โลกาภิวัฒน์ และอัตลักษณ์

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 337
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ภาพยนตร์ในชีวิตไทย : มุมมองของภาพยนตร์ศึกษา / มุมมองของภาพยนตร์ศึกษา / อัญชลี ชัยวรพร, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books PN1995 .อ622 2559 พร้อมให้บริการ
Colonialism and nationalism in Asian cinema / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PN1993.5.A8 C65 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544