หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ โลกาภิวัฒน์ และอัตลักษณ์

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 337
  4. Instructors:
    • เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ภาพยนตร์ในชีวิตไทย : อัญชลี ชัยวรพร, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books PN1995 .อ622 2559 พร้อมให้บริการ
Colonialism and nationalism in Asian cinema / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PN1993.5.A8 C65 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305