หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ อุตสาหกรรมโทรทัศน์และวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 338
  4. Instructors:
    • อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Television and everyday life / Silverstone, Roger, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/5116 ยืมออก 18/05/2023
The television history book / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.3.G7 T45 2008 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305