หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIntermediate english for cultural management

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม
  2. รหัสรายวิชา: HIM 340
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
English for job applications / Tipamas Chumworatayee. Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Circulation Counter
Accompanying Materials HF5383 .T56 2018 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544