หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ภาษาและวัฒนธรรมพม่าเบื้องต้น

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 351
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
พจนานุกรมไทย-พม่า = อรนุช นิยมธรรม. Reference Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books PL4187.พ4 อ43 2550 พร้อมให้บริการ
พจนานุกรมพม่า-ไทย = อรนุช นิยมธรรม. Reference Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books PL3957.ท9 อ445 2559 พร้อมให้บริการ
เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมพม่า = วิรัช นิยมธรรม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS527.9 .ว64 ยืมออก 27/02/2019
เรียนรู้ภาษาพม่า / อรนุช นิยมธรรม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PL3931 .อ43 พร้อมให้บริการ
Myanmar-English dictionary / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/23813 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305