หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของภาษาและวัฒนธรรมพม่าเบื้องต้น

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 351
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
พจนานุกรมไทย-พม่า = Thai-Myanmar dictionary / Thai-Myanmar dictionary / อรนุช นิยมธรรม. Reference Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books PL4187.พ4 อ43 2550 พร้อมให้บริการ
พจนานุกรมพม่า-ไทย = Myanmar-Thai dictionary / Myanmar-Thai dictionary / อรนุช นิยมธรรม. Reference Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books PL3957.ท9 อ445 2559 พร้อมให้บริการ
เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมพม่า = Learning Myanmar society and culture / Learning Myanmar society and culture / วิรัช นิยมธรรม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS527.9 .ว64 ยืมออก 31/01/2022
เรียนรู้ภาษาพม่า / อรนุช นิยมธรรม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PL3931 .อ43 ยืมออก 16/02/2022
Myanmar-English dictionary / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/23813 ยืมออก 01/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544