หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของแฟชั่น : การออกแบบ อุตสาหกรรม และวัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 399
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จิรัชญา วันจันทร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องแต่งกาย / พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GT511 .พ445 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Wrap & drape fashion : history, design & drawing / Drudi, Elisabetta. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TT515 .D78 พร้อมให้บริการ
The world of fashion / Diamond, Jay. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TT518 .D53 2008 พร้อมให้บริการ
New fashion and design technologies / Guerrero, Jose Antonio. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TT507 .G847 2010 ยืมออก 31/08/2022
Colour forecasting for fashion / Scully, Kate. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TT507 .S285 2012 พร้อมให้บริการ
Fashion design / Jones, Sue Jenkyn. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TT507 .J65 2011 ยืมออก 09/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544