หนังสือสำรองของแฟชั่น : การออกแบบ อุตสาหกรรม และวัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 399
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จิรัชญา วันจันทร์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องแต่งกาย / พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GT511 .พ445 ฉ. 1 ยืมออก 25/02/2019
Wrap & drape fashion : Drudi, Elisabetta. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TT515 .D78 พร้อมให้บริการ
The world of fashion / Diamond, Jay. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TT518 .D53 2008 พร้อมให้บริการ
New fashion and design technologies / Guerrero, Jose Antonio. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TT507 .G847 2010 ยืมออก 31/08/2019
Colour forecasting for fashion / Scully, Kate. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TT507 .S285 2012 ยืมออก 31/08/2019
Fashion design / Jones, Sue Jenkyn. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TT507 .J65 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455