หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ การจัดการศิลปะการแสดง

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 437
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
องค์การและการจัดการ = ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD37 .ป4282 2554 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการกำกับการแสดงละคอนเวที / มัทนี รัตนิน Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN2053 .ม633 ฉ. 9 ยืมออก 20/02/2019
ศิลปะของการแสดง (ละครสมัยใหม่) / สดใส พันธุมโกมล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN1861 .ส39 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
การบริหารการตลาด / อัจจิมา เศรษฐบุตร. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HF5415 .อ6 2552 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305