หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของการจัดการศิลปะการแสดง

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 437
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
องค์การและการจัดการ = Organization & management / Organization & management / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD37 .ป4282 2554 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการกำกับการแสดงละคอนเวที / มัทนี รัตนิน Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN2053 .ม633 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ศิลปะของการแสดง (ละครสมัยใหม่) / สดใส พันธุมโกมล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN1861 .ส39 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
การบริหารการตลาด / อัจจิมา เศรษฐบุตร. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF5415 .อ6 2552 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544