หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ โลก, อาเซียนและไทย

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: TU 101
  4. Instructors:
    • กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : วิลคินสัน, พอล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1242.ว64 2557 ยืมออก 19/12/2018
กระแสโลกศึกษา = Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D443 .ก465 ล. 1 ต. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ข้าวปลาหมาเก้าหาง : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GT5899.ข6 ข653 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
กำเนิดสยามจากแผนที่ : ธงชัย วินิจจะกูล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HIST DS 2013 620438 ยืมออก 23/12/2018
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2559 ยืมออก 21/12/2018
อาเซียนภาควัฒนธรรม : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC441 .อ628 2555ก ยืมออก 31/01/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305