หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของการจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 426
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
International cultural tourism : management, implications and cases / Sigala, Marianna. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books G156.5.H47 S54 พร้อมให้บริการ
Cultural tourism : global and local perspectives / global and local perspectives / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books G156.5.H47 C846 C. 2 ยืมออก 12/02/2022
วิถีไทย : การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม / การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS522.6 .ช62 ฉ. 1 ยืมออก 12/02/2022
Cultural tourism research methods / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books G156.5.H47 C853 2012 พร้อมให้บริการ
Cultural tourism : the partnership between tourism and cultural heritage management / McKercher, Bob. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books G156.5.H47 M35 พร้อมให้บริการ
Issues in cultural tourism studies / Smith, Melanie K. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books G156.5.H47 S65 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544