หนังสือสำรองของการจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 426
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
International cultural tourism : Sigala, Marianna. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books G156.5.H47 S54 พร้อมให้บริการ
Cultural tourism : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books G156.5.H47 C846 C. 2 พร้อมให้บริการ
วิถีไทย : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS522.6 .ช62 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Cultural tourism research methods / Book Pridi Banomyong Library
Shelving Cart
General Books G156.5.H47 C853 2012 พร้อมให้บริการ
Cultural tourism : McKercher, Bob. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books G156.5.H47 M35 พร้อมให้บริการ
Issues in cultural tourism studies / Smith, Melanie K. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books G156.5.H47 S65 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455