หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ธุรกิจดนตรี

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 498
  4. Instructors:
    • จักรพันธ์ ตรวจมรคา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Music business : Parker, Nigel. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ML3790 .P37 C. 2 ยืมออก 02/03/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305