หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 213
  4. Instructors:
    • อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
สื่อส่องวัฒนธรรม / กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .ก613 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรม = ชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM258 .ช64 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
Cross-cultural and intercultural communication / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94.6 .C76 ยืมออก 31/08/2019
การสื่อสารต่างวัฒนธรรม = เมตตา วิวัฒนานุกูล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P94.6 .ม733 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305