หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 213
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สื่อส่องวัฒนธรรม / กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .ก613 ฉ.1 ยืมออก 31/01/2022
การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรม = Communication and cultural domintion / Communication and cultural domintion / ชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM258 .ช64 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
Cross-cultural and intercultural communication / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94.6 .C76 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารต่างวัฒนธรรม = Intercultural communication / Intercultural communication / เมตตา วิวัฒนานุกูล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P94.6 .ม733 ฉ. 3 ยืมออก 24/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544