หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของแนวคิดด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 236
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The rise of the creative class : revisited / Florida, Richard L. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD53 .F56 2012 พร้อมให้บริการ
Global creative industries / Flew, Terry. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD9999.C9472 F543 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544