หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ กระบวนการสร้างงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 237
  4. Instructors:
    • เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
เขียนบทหนัง ซัดคนดูให้อยู่หมัด / ธิดา ผลิตผลการพิมพ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN1996 .ธ636 2556 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการกำกับการแสดงละคอนเวที / มัทนี รัตนิน Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN2053 .ม633 ฉ. 9 ยืมออก 20/02/2019
ปั้นหนังเป็นตัว : โกลด์แมน, วิลเลี่ยม ดับเบิลยู, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PS3557.ก94ฮ477 ธ63 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
8 ผู้กำกับภาพยนตร์ระดับครู = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995.9.ก6 ก128 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ / องอาจ สิงห์ลำพอง, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.65 .อ25 2557 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305