หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 302
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Research design : Creswell, John W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOC H 2014 646223 ยืมออก 21/02/2019
Research methods for business : Sekaran, Uma. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books MGNT HD 2013 648644 พร้อมให้บริการ
Business research methods : Veal, Anthony James, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.4 .T53 2005 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305