หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ การจัดการพิพิธภัณฑสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 427
  4. Instructors:
    • กษมาพร แสงสุระธรรม
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ชุมชนจินตกรรม : แอนเดอร์สัน, เบเนดิก อาร์. โอ' จี. Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books PLSC JC 2014 665696 พร้อมให้บริการ
The birth of the museum : Bennett, Tony, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books AM7 .B46 พร้อมให้บริการ
Understanding heritage and memory / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books AM111 .U53 2010 ยืมออก 28/02/2019
Civilizing rituals : Duncan, Carol. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N430 .D84 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305