หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของการจัดการพิพิธภัณฑสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 427
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • กษมาพร แสงสุระธรรม
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ชุมชนจินตกรรม : บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม / บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม / แอนเดอร์สัน, เบเนดิก อาร์. โอ' จี. Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books JC311 .อ83 2557 Missing
The birth of the museum : history, theory, politics / history, theory, politics / Bennett, Tony, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books AM7 .B46 พร้อมให้บริการ
Understanding heritage and memory / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books AM111 .U53 2010 พร้อมให้บริการ
Civilizing rituals : inside public art museums / Duncan, Carol. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N430 .D84 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544