หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของการจัดการสื่อและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 436
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ธุรกิจสื่อสารมวลชน / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ธ74 2558 ยืมออก 11/02/2022
Management and creativity : from creative industries to creative management / Bilton, Chris. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD31 .B4915 พร้อมให้บริการ
Creative industries : contracts between art and commerce / Caves, Richard E., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books NX705.5.U5 C38 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544