หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ การจัดการสื่อและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 436
  4. Instructors:
    • อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ธุรกิจสื่อสารมวลชน / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ธ74 2558 ยืมออก 28/12/2018
Management and creativity : Bilton, Chris. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD31 .B4915 พร้อมให้บริการ
Creative industries : Caves, Richard E., Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books NX705.5.U5 C38 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305