หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPrinciple of human resource management for service innovation

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
  3. รหัสรายวิชา: SV 213
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Human resource management / Mathis, Robert L., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5549 .M3364 2014 พร้อมให้บริการ
Human resource management : gaining a competitive advantage / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5549.2.U5 H86 2017 พร้อมให้บริการ
Human resources management in the hospitality industry / Hayes, David K. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books TX911.3.P4 H39 2016 พร้อมให้บริการ
Human resource management : strategic and international perspectives / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5549 .H77 2014 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544