หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Data Gathering and analysis

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
  3. รหัสรายวิชา: SV 232
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Research design : Creswell, John W. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62 .C74 2014 ยืมออก 31/08/2019
Research methods for business students / Saunders, Mark N. K., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.4.S28 2016 พร้อมให้บริการ
Business research methods / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books MGNT HD 2013 649147 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305