หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของSpecial event management

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
  3. รหัสรายวิชา: SV 465
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Meetings, expositions, events, and conventions : an introduction to the industry / Fenich, George G. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TX911.2 .F46 2008 พร้อมให้บริการ
Meetings, conventions, and expositions : an introduction to the industry / Montgomery, Rhonda J. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TX911.2 .M66 พร้อมให้บริการ
Event planning : the ultimate guide to successful meetings, corporate events, fund-raising galas, conferences, conventions, incentives and other special events / Allen, Judy, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books GT3405 .A4523 2009 พร้อมให้บริการ
Event marketing : how to successfully promote events, festivals, conventions, and expositions / how to successfully promote events, festivals, conventions, and expositions / Hoyle, Leonard H. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GT3405 .H69 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544