หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Special event management

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
  3. รหัสรายวิชา: SV 465
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Meetings, expositions, events, and conventions : Fenich, George G. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TX911.2 .F46 2008 ยืมออก 31/08/2019
Meetings, conventions, and expositions : Montgomery, Rhonda J. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TX911.2 .M66 พร้อมให้บริการ
Event planning : Allen, Judy, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books GT3405 .A4523 2009 พร้อมให้บริการ
Event marketing : Hoyle, Leonard H. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GT3405 .H69 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305