หนังสือสำรองของประวัติศาสตร์และพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  3. รหัสรายวิชา: AN 601
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • บุญเลิศ วิเศษปรีชา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ประวัติทฤษฎีทางมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป การ์บาริโน, เมอวิน เอส. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN308 .ก6 ฉ. 7 ยืมออก 08/03/2019
Capitalism and modern social theory : Giddens, Anthony. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM19 .G477 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีสังคมวิทยายุคคลาสสิก / จิราภา วรเสียงสุข. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM606 .จ646 2558 พร้อมให้บริการ
Anthropological theory : McGee, R. Jon, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN33 .M36 2004 ยืมออก 02/03/2019
Readings for a history of anthropological theory / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN33 .R425 พร้อมให้บริการ
จากวานรถึงเทวดา : ยศ สันตสมบัติ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HX550.ม6 ย5 ฉ. 31 พร้อมให้บริการ
มาร์กซ์และสังคมนิยม / สุรพงษ์ ชัยนาม. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SOCY HX 2010 586355 พร้อมให้บริการ
โลกของคนไร้บ้าน / บุญเลิศ วิเศษปรีชา, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SOCY HV 2009 607314 พร้อมให้บริการ
From Max Weber : Weber, Max, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H33 .W4 C. 7 พร้อมให้บริการ
ความคิดแหวกแนวของไทย : เรย์โนลด์ส, เครก เจ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS571 .ร74 ฉ.1 ยืมออก 25/02/2019
ก่อนยุคพระศรีอาริย์ : นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BQ552 .น625 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้นำไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 4-พ.ศ. 2475 / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.ช28 อ45 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
High points in anthropology / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN17 .H54 1988 พร้อมให้บริการ มีรอยเปียกแห้งก่อนยืม (ปรีดีฯ) 14/11/2559
วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย เบเนดิคต์, รูธ ฟุลตัน, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .บ77 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
ชีวิตและจุดจบของสลัมกรุงเทพฯ แห่งหนึ่ง. อคิน รพีพัฒน์, Document Pridi Banomyong Library
Circulation Counter
Documents 226/23 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
The ritual process : Turner, Victor Witter, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN473 .T8 พร้อมให้บริการ
เจ้าชาวบ้าน. Book Pridi Banomyong Library
Adul Wichiencharoen Room
General Books BIOG CT 1996 229234 V. 1 พร้อมให้บริการ
Purity and danger : Douglas, Mary. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN494 .D6 ยืมออก 07/03/2019
เผยร่าง-พรางกาย : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GT495 .ผ74 ฉ. 2 ยืมออก 04/03/2019
The Structural study of myth and totemism. Leach, Edmund. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BL311 .L4 C.1 ยืมออก 31/08/2019
ทวนคลื่นความคิด กึ่งศตวรรษไทยศึกษา / อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SOC H 2012 612897 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455