หนังสือสำรองของAnthropological Research

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา
  3. รหัสรายวิชา: AN 603
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประเสริฐ แรงกล้า
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Doing anthropological research : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN42 .D65 2014 พร้อมให้บริการ
คนใน : Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books GN46.ท9 ค33 พร้อมให้บริการ
Navigators of the contemporary : Westbrook, David A. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN345 .W478 2008 พร้อมให้บริการ
เบื้องหลังหน้ากาก / แบร์แมน, เจราลัด ดี. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reserve Book Room
Reserve Books GN346.4 .บ84 2549 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455