หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAnthropological Research

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา
  3. รหัสรายวิชา: AN 603
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Doing anthropological research : a practical guide / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN42 .D65 2014 ยืมออก 31/01/2022
คนใน : ประสบการณ์ภาคสนามของนักมานุษยวิทยาไทย / ประสบการณ์ภาคสนามของนักมานุษยวิทยาไทย / Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books GN46.ท9 ค33 ยืมออก 19/02/2022
Navigators of the contemporary : why ethnography matters / Westbrook, David A. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN345 .W478 2008 ยืมออก 19/02/2022
เบื้องหลังหน้ากาก / แบร์แมน, เจราลัด ดี. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reserve Book Room
Reserve Books GN346.4 .บ84 2549 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544