หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของมานุษยวิทยาว่าด้วยอำนาจ

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา
  3. รหัสรายวิชา: AN 641
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อนุสรณ์ อุณโณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Neoliberalism as exception : mutations in citizenship and sovereignty / mutations in citizenship and sovereignty / Ong, Aihwa, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC327 .O54 พร้อมให้บริการ
Homo sacer : sovereign power and bare life / Agamben, Giorgio, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC571 .A344 พร้อมให้บริการ
Outline of a theory of practice / Bourdieu, Pierre, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DT298.K2 B6 ยืมออก 23/02/2022
The Gramsci reader : selected writings, 1916-1935 / Gramsci, Antonio, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HX289.7.G73 G67 พร้อมให้บริการ
Weapons of the weak : everyday forms of peasant resistance / everyday forms of peasant resistance / Scott, James C. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD1537.M3 S3 พร้อมให้บริการ
วัฒนธรรมต่อต้าน / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JA75.7 .ว63 2556 พร้อมให้บริการ
Discipline and punish : the birth of the prison / the birth of the prison / Foucault, Michel, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HV8666 .F59 พร้อมให้บริการ
The Foucault effect : studies in governmentality : with two lectures by and an interview with Michel Foucault / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC131 .F68 C.2 พร้อมให้บริการ
Anthropologies of modernity : foucault, governmentality, and life politics / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN492.2 .A57 ยืมออก 16/02/2022
State of exception / Agamben, Giorgio, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF256 .A34 พร้อมให้บริการ
Sovereign bodies : citizens, migrants, and states in the postcolonial world / citizens, migrants, and states in the postcolonial world / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN492 .S65 พร้อมให้บริการ
Vita : life in a zone of social abandonment / Biehl, Joao Guilherme. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HV63.B6 B54 2013 พร้อมให้บริการ
Submitting to God : women and Islam in urban Malaysia / women and Islam in urban Malaysia / Frisk, Sylva. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BP173.4 .F75 พร้อมให้บริการ หนังสือเปียกน้ำก่อนยืม 27/09/60 (สุทัศน์)
Politics of piety : the Islamic revival and the feminist subject / the Islamic revival and the feminist subject / Mahmood, Saba, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HQ1785 .M34 ยืมออก 22/02/2022
Cosmopolitics : thinking and feeling beyond the nation / thinking and feeling beyond the nation / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC362 .C67 พร้อมให้บริการ
The Anthropology of power : ethnographic studies from Asia, Oceania, and the New World / Fogelson, Raymond D. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN320 .F6 พร้อมให้บริการ
Political anthropology : the state of the art / Seaton, S. Lee. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GN490 .S37 พร้อมให้บริการ
Domination and the arts of resistance : hidden transcripts / hidden transcripts / Scott, James C. Book
HM278 .S36 พร้อมให้บริการ
The Foucault reader / Foucault, Michel, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books B2430.F72 F6 พร้อมให้บริการ
Michel Foucault : the will to truth / the will to truth / Sheridan, Alan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B2430.F72 S5 พร้อมให้บริการ
คุกกับคน : อำนาจและการต่อต้านขัดขืน / อำนาจและการต่อต้านขัดขืน / สายพิณ ศุพุทธมงคล, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HV9800.57 .ส643 2543 พร้อมให้บริการ
Means without end : notes on politics / notes on politics / Agamben, Giorgio, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JA71 .A37 พร้อมให้บริการ
Giorgio Agamben : a critical introduction / De la Durantaye, Leland. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B3611.A44 D45 ยืมออก 31/08/2022
Gender and agency : reconfiguring the subject in feminist and social theory / reconfiguring the subject in feminist and social theory / McNay, Lois. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HQ1190 .M36 2000 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544