หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของมานุษยวิทยาดิจิทัล

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  3. รหัสรายวิชา: AN 655
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ยุกติ มุกดาวิจิตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Critical perspectives on social media and protest : between control and emancipation / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books SOCY HM 2015 659276 ยืมออก 31/08/2022
The Network society : a cross-cultural perspective / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM851 .N48 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544