หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาการวิจัยทางสังคม
  2. รหัสรายวิชา: สม. 602
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • จันทนี เจริญศรี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ / เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H62 .ก946 2556 ยืมออก 02/10/2021
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62.5 .ช62 2552 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Social research methods / Bryman, Alan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .B78 2012 พร้อมให้บริการ หนังสือมีรอยเปื้อนที่หน้าปกด้านขวาล่างอยู่แล้ว / ปิยะธิดา 19มิ.ย.62
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62.5 .ช62 2559 ยืมออก 29/09/2021
คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62.5 .ค74 ฉ. 5 ยืมออก 14/10/2021

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544