หนังสือสำรองของEnglish for work

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: EL 201
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Oxford correspondence workbook / Ashley, A. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PE1115 .A77 2003 พร้อมให้บริการ
Impact : Northey, Margot Elizabeth. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5718 .N67 1998 พร้อมให้บริการ ราคาเป็นชุด

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455