หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Quantitative Research Methods in ELT

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 601
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Research methods in applied linguistics : Dornyei, Zoltan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P129 .D67 ยืมออก 24/02/2019
Exploring second language classroom research : Nunan, David. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.85 .N863 2009 พร้อมให้บริการ
Using surveys in language programs / Brown, James Dean. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2007 620900 พร้อมให้บริการ
Doing second language research / Brown, James Dean. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .B769 2002 พร้อมให้บริการ
Case study research in applied linguistics / Duff, Patricia, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2008 620096 พร้อมให้บริการ
The study of second language acquisition / Ellis, Roderick James, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P118.2 .E395 พร้อมให้บริการ
Analysing learner language / Ellis, Roderick James, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .E394 2005 พร้อมให้บริการ
Research design and statistics for applied linguistics / Hatch, Evelyn Marcussen. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53 .H37 ยืมออก 31/08/2019
An introduction to second language acquisition research / Larsen-Freeman, Diane, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .L37 พร้อมให้บริการ
Second language research : Mackey, Alison. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P118.2 .M337 2016 ยืมออก 31/08/2019
Research methods for English language teachers / McDonough, Jo. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 1997 620728 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305