หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของQuantitative Research Methods in ELT

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 601
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Research methods in applied linguistics : quantitative, qualitative, and mixed methodologies / quantitative, qualitative, and mixed methodologies / Dornyei, Zoltan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P129 .D67 ยืมออก 11/02/2022
Exploring second language classroom research : a comprehensive guide / a comprehensive guide / Nunan, David. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.85 .N863 2009 ยืมออก 31/01/2022 หนังสือมีรอยจะขาดตรงกลางอยู่ก่อนยืมแล้ว 7/11/2020 (สำรวย)
Using surveys in language programs / Brown, James Dean. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P128.L35 B76 2007 พร้อมให้บริการ
Doing second language research / Brown, James Dean. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .B769 2002 ยืมออก 11/02/2022
Case study research in applied linguistics / Duff, Patricia, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P129 .D84 2008 พร้อมให้บริการ
The study of second language acquisition / Ellis, Roderick James, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P118.2 .E395 พร้อมให้บริการ
Analysing learner language / Ellis, Roderick James, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .E394 2005 พร้อมให้บริการ
Research design and statistics for applied linguistics / Hatch, Evelyn Marcussen. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53 .H37 ยืมออก 31/01/2022
An introduction to second language acquisition research / Larsen-Freeman, Diane, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .L37 พร้อมให้บริการ
Second language research : methodology and design / Mackey, Alison. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P118.2 .M337 2016 ยืมออก 31/01/2022
Research methods for English language teachers / McDonough, Jo. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 M33 1997 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544