หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของQualitative Research Methodology in ELT

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 602
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Research design : qualitative, quantitative, and mixed method approaches / Creswell, John W. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62 .C74 2014 พร้อมให้บริการ
Research methods in applied linguistics : quantitative, qualitative, and mixed methodologies / quantitative, qualitative, and mixed methodologies / Dornyei, Zoltan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P129 .D67 ยืมออก 11/02/2022
Analysis in qualitative research / Boeije, Hennie, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .B584 พร้อมให้บริการ
Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches / choosing among five approaches / Creswell, John W. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H61 .C73 2018 ยืมออก 11/02/2022
The practice of qualitative research / Hesse-Biber, Sharlene Nagy. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62 .H396 2011 พร้อมให้บริการ
How to design and evaluate research in education / Fraenkel, Jack R., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LB1028 .F73 2007 พร้อมให้บริการ
Designing qualitative research / Marshall, Catherine, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62 .M277 2016 พร้อมให้บริการ หนังสือเปื้อนอยู่แล้วฉวีวรรณ
Qualitative research design : an interactive approach / Maxwell, Joseph Alex, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books Q180.55.M4 M39 2013 พร้อมให้บริการ
Research methods in information / Pickard, Alison Jane. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z669.7 .P535 C. 2 พร้อมให้บริการ
Interpreting qualitative data / David Silverman. David Silverman. Silverman, David, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM48 .S485 2014 พร้อมให้บริการ
Case study research : design and methods / Yin, Robert K. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .Y53 2009 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544