หนังสือสำรองของQualitative Research Methodology in ELT

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 602
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Research design : Creswell, John W. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62 .C74 2014 ยืมออก 31/08/2019
Research methods in applied linguistics : Dornyei, Zoltan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P129 .D67 ยืมออก 24/02/2019
Analysis in qualitative research / Boeije, Hennie, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .B584 ยืมออก 31/08/2019
Qualitative inquiry & research design : Creswell, John W. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H61 .C73 2018 ยืมออก 31/08/2019
The practice of qualitative research / Hesse-Biber, Sharlene Nagy. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62 .H396 2011 พร้อมให้บริการ
How to design and evaluate research in education / Fraenkel, Jack R., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LB1028 .F73 2007 พร้อมให้บริการ
Designing qualitative research / Marshall, Catherine, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOC H 2016 648586 ยืมออก 05/03/2019
Qualitative research design : Maxwell, Joseph Alex, Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books Q180.55.M4 M39 2013 พร้อมให้บริการ
Research methods in information / Pickard, Alison Jane. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z669.7 .P535 C. 2 พร้อมให้บริการ
Interpreting qualitative data / Silverman, David, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books SOCY HM 2014 648572 ยืมออก 09/03/2019
Case study research : Yin, Robert K. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .Y53 2009 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455