หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ELT Methodology

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 610
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Practical English language teaching / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/14024 Withdrawn
Approaches and methods in language teaching / Richards, Jack C., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P51 .R522 2015 ยืมออก 22/02/2019
Teaching by principles : Brown, H. Douglas, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P51 .B76 2001 พร้อมให้บริการ
Principles of language learning and teaching / Brown, H. Douglas, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P51 .B73 2000 พร้อมให้บริการ
The Cambridge guide to pedagogy and practice in second language teaching / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2012 625539 พร้อมให้บริการ
Teaching English as a second or foreign language / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1128.A2 T435 2001 พร้อมให้บริการ
Exploring English language teaching : Hall, Graham, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2011 620014 พร้อมให้บริการ
The practice of English language teaching / Harmer, Jeremy. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2015 668068 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305