หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของELT Methodology

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 610
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Approaches and methods in language teaching / Richards, Jack C., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P51 .R522 2015 ยืมออก 31/01/2022
Teaching by principles : an interactive approach to language pedagogy / Brown, H. Douglas, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P51 .B76 2001 พร้อมให้บริการ
Principles of language learning and teaching / Brown, H. Douglas, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P51 .B73 2000 ยืมออก 22/02/2022
The Cambridge guide to pedagogy and practice in second language teaching / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 C2897 2012 พร้อมให้บริการ
Teaching English as a second or foreign language / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1128.A2 T435 2001 พร้อมให้บริการ
Exploring English language teaching : language in action / language in action / Hall, Graham, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 H235 2011 พร้อมให้บริการ
The practice of English language teaching / Harmer, Jeremy. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PE1128.A2 H314 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544