หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Second Language Acquisition

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 650
  4. Instructors:
    • Edward Bernhardt Geerson
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
How languages are learned / Lightbown, Patsy. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2013 635679 พร้อมให้บริการ
Techniques and principles in language teaching / Larsen-Freeman, Diane, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 L37 2000 ยืมออก 04/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305