หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของSecond Language Acquisition

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 650
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • Edward Bernhardt Geerson
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
How languages are learned / Lightbown, Patsy. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .L544 2013 ยืมออก 16/02/2022
Techniques and principles in language teaching / Larsen-Freeman, Diane, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 L37 2000 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544