หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Psycholinguistics

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 656
  4. Instructors:
    • Edward Bernhardt Geerson
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The articulate mammal : Aitchison, Jean, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P37 .A58 2008 พร้อมให้บริการ
Psychology of language / Carroll, David W., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF455 .C37 2008 พร้อมให้บริการ
The study of second language acquisition / Ellis, Rod. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .E395 2008 พร้อมให้บริการ
The psychology of language : Harley, Trevor A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P37 .H37 2001 พร้อมให้บริการ
The language instinct / Pinker, Steven, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P106 .P46 ยืมออก 13/12/2018
Psycholinguistics / Scovel, Thomas, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P37 .S36 พร้อมให้บริการ
Psycholinguistics, Steinberg, Danny David, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P37 .S73 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305