หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของSociolinguistics for English Teachers

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 657
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Sociolinguistics : the study of speakers' choices / Coulmas, Florian. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2013 623129 ยืมออก 06/05/2018
Language in society : an introduction to sociolinguistics / an introduction to sociolinguistics / Romaine, Suzanne, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P40 .R64 2000 ยืมออก 31/08/2022
An introduction to sociolinguistics / Wardhaugh, Ronald. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P40 .W33 2010 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544