หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของCorpus Linguistics and English Language Analysis

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 659
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
From corpus to classroom : language use and language teaching / language use and language teaching / O’Keeffe, Anne. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 O444 2010 พร้อมให้บริการ
Corpora in applied linguistics / Hunston, Susan, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P129 .H86 พร้อมให้บริการ
Corpus linguistics for grammar : a guide for research / a guide for research / Jones, Christian Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 J66 2015 ยืมออก 03/02/2022
Corpus linguistics and the description of English / Lindquist, Hans. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P128.C68 L56 2010 พร้อมให้บริการ
The Routledge handbook of corpus linguistics / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P128.C68 R688 2010 ยืมออก 04/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544