หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Corpus Linguistics and English Language Analysis

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 659
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
From corpus to classroom : O’Keeffe, Anne. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2010 621092 พร้อมให้บริการ
Corpora in applied linguistics / Hunston, Susan, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P129 .H86 ยืมออก 25/02/2019
Corpus linguistics for grammar : Jones, Christian Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2015 654850 ยืมออก 25/02/2019
Corpus linguistics and the description of English / Lindquist, Hans. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P128.C68 L56 2010 พร้อมให้บริการ
The Routledge handbook of corpus linguistics / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P128.C68 R688 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305