หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEnglish for International Trade

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: EL 585
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The business 2.0. : B1+ intermediate student's book / B1+ intermediate student's book / Allison, John. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books PE1115 .A447 2013 ยืมออก 01/02/2022
English for import-export business / Sucharat Rimkeeratikul. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1115 .S83 C. 1 พร้อมให้บริการ
Communicating for results : a guide for business and the professions / Hamilton, Cheryl. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .H35 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544