หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ English for International Trade

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: EL 585
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The business 2.0. : Allison, John. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2013 656587 พร้อมให้บริการ
English for import-export business / Sucharat Rimkeeratikul. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1115 .S83 C. 1 พร้อมให้บริการ
Communicating for results : Hamilton, Cheryl. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .H35 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305