หนังสือสำรองของInnovations in ELT

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 721
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Research on educational innovations / Ellis, Arthur K. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books EDUC LB 2005 619938 พร้อมให้บริการ
Innovation and creativity in ELT methodology / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 I554 2012 ยืมออก 08/03/2019
Planning change, changing plans : Book Pridi Banomyong Library
Shelving Cart
General Books PE1128.A2 P665 2008 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455