หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของInnovations in ELT

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 721
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Research on educational innovations / Ellis, Arthur K. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB1027.3 .E45 2005 พร้อมให้บริการ
Innovation and creativity in ELT methodology / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 I554 2012 ยืมออก 02/02/2022
Planning change, changing plans : innovations in second language teaching / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 P665 2008 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544