หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ศ.421

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ศ.421
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Mathematics for economists / Simon, Carl P., Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB135 .S517 พร้อมให้บริการ EC422

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305