หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของResearch Methodology in English Language Teaching

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 722
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / Creswell, John W. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .C74 2009 พร้อมให้บริการ
Research methods in applied linguistics : quantitative, qualitative, and mixed methodologies / quantitative, qualitative, and mixed methodologies / Dornyei, Zoltan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P129 .D67 ยืมออก 11/02/2022
Exploring second language classroom research : a comprehensive guide / a comprehensive guide / Nunan, David. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.85 .N863 2009 ยืมออก 31/01/2022 หนังสือมีรอยจะขาดตรงกลางอยู่ก่อนยืมแล้ว 7/11/2020 (สำรวย)
Using surveys in language programs / Brown, James Dean. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P128.L35 B76 2007 พร้อมให้บริการ
Doing second language research / Brown, James Dean. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .B769 2002 ยืมออก 11/02/2022
Case study research in applied linguistics / Duff, Patricia, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P129 .D84 2008 พร้อมให้บริการ
Analysing learner language / Ellis, Roderick James, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .E394 2005 พร้อมให้บริการ
Research design and statistics for applied linguistics / Hatch, Evelyn Marcussen. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53 .H37 ยืมออก 31/01/2022
An introduction to second language acquisition research / Larsen-Freeman, Diane, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .L37 พร้อมให้บริการ
Second language research : methodology and design / Mackey, Alison. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P118.2 .M337 2016 ยืมออก 31/01/2022
Research methods for English language teachers / McDonough, Jo. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 M33 1997 พร้อมให้บริการ
The study of second language acquisition / Ellis, Rod. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .E395 2008 พร้อมให้บริการ
Doing research/reading research : a mode of interrogation for education / a mode of interrogation for education / Brown, Andrew, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB1028.24 .B76 ยืมออก 31/01/2022
Understanding research in second language learning : a teacher's guide to statistics and research design / Brown, James Dean. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .B77 2012 พร้อมให้บริการ
Research methods in education, Cohen, Louis, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB1028 .C65 พร้อมให้บริการ
Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches / choosing among five approaches / Creswell, John W. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H61 .C73 2013 ยืมออก 13/02/2022
Second language acquisition : an introductory course / Gass, Susan M. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .G37 2008 พร้อมให้บริการ
Research methods in language learning / Nunan, David. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53 .N86 2010 พร้อมให้บริการ
Second language research methods, Seliger, Herbert W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P118.2 .S424 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544