หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Assessment in English Language Teaching T

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 723
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Language assessment : Brown, H. Douglas, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.4 .B76 2010 พร้อมให้บริการ
Testing for language teachers / Hughes, Arthur, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.4 .H844 2003 ยืมออก 31/08/2019
Language assessment in practice : Bachman, Lyle F., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.4 .B326 2010 พร้อมให้บริการ
Designing and analyzing language tests / Carr, Nathan T. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2011 619990 ยืมออก 31/08/2019
Authentic assessment for English language learners : O'Malley, J. Michael. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128 .O435 1996 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305