หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของSeminar in Second Language Acquisition

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  2. รหัสรายวิชา: TE 813
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
How languages are learned / Lightbown, Patsy. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .L544 2013 ยืมออก 16/02/2022
The study of second language acquisition / Ellis, Rod. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .E395 2008 พร้อมให้บริการ
Second language acquisition : an introductory course / Gass, Susan M. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .G37 2008 พร้อมให้บริการ
Understanding second language acquisition / Ellis, Roderick James, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P118.2 .E424 พร้อมให้บริการ
Rediscovering interlanguage / Selinker, Larry, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53 .S45 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544