หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Seminar in Second Language Acquisition

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  2. รหัสรายวิชา: TE 813
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
How languages are learned / Lightbown, Patsy. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2013 635679 พร้อมให้บริการ
The study of second language acquisition / Ellis, Rod. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .E395 2008 ยืมออก 22/02/2019
Second language acquisition : Gass, Susan M. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .G37 2008 ยืมออก 22/02/2019
Understanding second language acquisition / Ellis, Roderick James, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P118.2 .E424 พร้อมให้บริการ
Rediscovering interlanguage / Selinker, Larry, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53 .S45 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305