หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Corpus Analysis in English Language Teaching

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  2. รหัสรายวิชา: TE 719
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
From corpus to classroom : O’Keeffe, Anne. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2010 621092 พร้อมให้บริการ
Corpora in applied linguistics / Hunston, Susan, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P129 .H86 ยืมออก 25/02/2019
Corpus linguistics and the description of English / Lindquist, Hans. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P128.C68 L56 2010 พร้อมให้บริการ
Corpus linguistics for ELT : Timmis, Ivor. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2015 654842 ยืมออก 22/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305