หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของCorpus Analysis in English Language Teaching

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  2. รหัสรายวิชา: TE 719
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
From corpus to classroom : language use and language teaching / language use and language teaching / O’Keeffe, Anne. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 O444 2010 พร้อมให้บริการ
Corpora in applied linguistics / Hunston, Susan, Book Pridi Banomyong Library
Shelving Cart
General Books P129 .H86 พร้อมให้บริการ
Corpus linguistics and the description of English / Lindquist, Hans. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P128.C68 L56 2010 พร้อมให้บริการ
Corpus linguistics for ELT : research and practice / research and practice / Timmis, Ivor. Book Pridi Banomyong Library
Shelving Cart
General Books PE1074.5 .T56 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544