หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของSeminar in English Language Teaching Methodologies

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 826
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Approaches and methods in language teaching / Richards, Jack C., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P51 .R522 2015 ยืมออก 31/01/2022
Teaching by principles : an interactive approach to language pedagogy / Brown, H. Douglas, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P51 .B76 2001 พร้อมให้บริการ
The Cambridge guide to pedagogy and practice in second language teaching / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 C2897 2012 พร้อมให้บริการ
Exploring English language teaching : language in action / language in action / Hall, Graham, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 H235 2011 พร้อมให้บริการ
How languages are learned / Lightbown, Patsy. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .L544 2013 ยืมออก 16/02/2022
Techniques and principles in language teaching / Larsen-Freeman, Diane, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 L37 2000 ยืมออก 31/08/2022
Methodology in language teaching : an anthology of current practice / an anthology of current practice / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P51 .M484 2011 ยืมออก 17/02/2022
Principles of language learning and teaching : a course in second language acquisition / a course in second language acquisition / Brown, H. Douglas, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books P51 .B73 2014 พร้อมให้บริการ
The practice of English language teaching / Harmer, Jeremy. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2013 663720 ยืมออก 31/08/2022
Teaching English as an international language : rethinking goals and approaches / McKay, Sandra. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 M397 2002 พร้อมให้บริการ
Second language teaching & learning / Nunan, David. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books P118.2 .N86 1999 พร้อมให้บริการ
Practice teaching : a reflective approach / Richards, Jack C., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.85 .R53 2011 พร้อมให้บริการ
How to teach English / Harmer, Jeremy. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 H313 2012 พร้อมให้บริการ
The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 C2935 2001 ยืมออก 02/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544