หนังสือสำรองของSeminar in English Language Teaching Methodologies

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 826
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Practical English language teaching / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/14024 Withdrawn
Approaches and methods in language teaching / Richards, Jack C., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P51 .R522 2015 ยืมออก 05/03/2019
Teaching by principles : Brown, H. Douglas, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P51 .B76 2001 พร้อมให้บริการ
The Cambridge guide to pedagogy and practice in second language teaching / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2012 625539 พร้อมให้บริการ
Exploring English language teaching : Hall, Graham, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2011 620014 พร้อมให้บริการ
How languages are learned / Lightbown, Patsy. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2013 635679 พร้อมให้บริการ
Techniques and principles in language teaching / Larsen-Freeman, Diane, Book Pridi Banomyong Library
Shelving Cart
General Books PE1128.A2 L37 2000 พร้อมให้บริการ
Methodology in language teaching : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2011 621064 พร้อมให้บริการ
Principles of language learning and teaching : Brown, H. Douglas, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2014 663295 ยืมออก 31/08/2019
The practice of English language teaching / Harmer, Jeremy. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2013 663720 ยืมออก 31/08/2019
Teaching English as an international language : McKay, Sandra. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 M397 2002 ยืมออก 20/02/2019
Second language teaching & learning / Nunan, David. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LANG&LIT P 1999 669083 พร้อมให้บริการ
Practice teaching : Richards, Jack C. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2011 621036 พร้อมให้บริการ
How to teach English / Harmer, Jeremy. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 H313 2012 ยืมออก 20/02/2019
The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128.A2 C2935 2001 ยืมออก 04/03/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455