หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของResearch Methodology for Career English for International communication

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: CR 700
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Research methods in applied linguistics : quantitative, qualitative, and mixed methodologies / quantitative, qualitative, and mixed methodologies / Dornyei, Zoltan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P129 .D67 ยืมออก 11/02/2022
Exploring second language classroom research : a comprehensive guide / a comprehensive guide / Nunan, David. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.85 .N863 2009 ยืมออก 31/01/2022 หนังสือมีรอยจะขาดตรงกลางอยู่ก่อนยืมแล้ว 7/11/2020 (สำรวย)
Using surveys in language programs / Brown, James Dean. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P128.L35 B76 2007 พร้อมให้บริการ
Doing second language research / Brown, James Dean. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .B769 2002 ยืมออก 11/02/2022
Case study research in applied linguistics / Duff, Patricia, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P129 .D84 2008 พร้อมให้บริการ
Research design and statistics for applied linguistics / Hatch, Evelyn Marcussen. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53 .H37 ยืมออก 31/01/2022
Second language research methods, Seliger, Herbert W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P118.2 .S424 พร้อมให้บริการ
Anxiety in English public speaking classes among Thai EFL undergraduate students / Benjawan Plangkham, Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Stacks
Theses PN4129.15 .B465 2012 Withdraw Processing
Adjective+noun collocational competence of L1 Thai learners : a comparative study of a regular program and an English program / Paitoon Suwitchanphan, Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Stacks
Theses LANG&LIT PE 2014 640834 Withdraw Processing

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544