หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Research Methodology for Career English for International communication

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: CR 700
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Research methods in applied linguistics : Dornyei, Zoltan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P129 .D67 ยืมออก 24/02/2019
Exploring second language classroom research : Nunan, David. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.85 .N863 2009 พร้อมให้บริการ
Using surveys in language programs / Brown, James Dean. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2007 620900 พร้อมให้บริการ
Doing second language research / Brown, James Dean. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P118.2 .B769 2002 พร้อมให้บริการ
Case study research in applied linguistics / Duff, Patricia, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2008 620096 พร้อมให้บริการ
Research design and statistics for applied linguistics / Hatch, Evelyn Marcussen. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53 .H37 ยืมออก 31/08/2019
Second language reseach methods, Seliger, Herbert W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P118.2 .S424 ยืมออก 26/02/2019
A survey on attitudes of Thai university students towards cabin crew career / Morakot Radomkit, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books IND HD 2015 655823 พร้อมให้บริการ
Anxiety in English public speaking classes among Thai EFL undergraduate students / Benjawan Plangkham, Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Stacks
Theses PN4129.15 .B465 2012 พร้อมให้บริการ
Adjective+noun collocational competence of L1 Thai learners : Paitoon Suwitchanphan, Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Stacks
Theses LANG&LIT PE 2014 640834 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305