หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของสังคมวิทยาวัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาการวิจัยทางสังคม
  3. รหัสรายวิชา: สว. 651
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Culture and anarchy / Arnold, Matthew, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN389 .A7 พร้อมให้บริการ
Anthropology : an introduction to the study of man and civilization. an introduction to the study of man and civilization. Vol. 2 / Tylor, Edward B. Book Pridi Banomyong Library
Adul Wichiencharoen Room
General Books ANTH GN 1946 670243 พร้อมให้บริการ
The Protestant ethic and the spirit of capitalism. Weber, Max, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BR115.E3 W4 C. 8 พร้อมให้บริการ
The uses of literacy ; aspects of working-class life with special reference to publications and entertainments. Hoggart, Richard, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DA115 .H6 C. 3 พร้อมให้บริการ
Culture and society 1780-1950. Williams, Raymond. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DA533 .W5 1963 พร้อมให้บริการ
The making of the English working class / Thompson, Edward Palmer, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD8391 .T47 1968 ยืมออก 05/10/2021
The interpretation of cultures; selected essays. selected essays. Geertz, Clifford, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN315 .G4 พร้อมให้บริการ
Mythologies / Barthes, Roland. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books AC25 .B37 1985 ยืมออก 08/02/2022
On the reproduction of capitalism : ideology and ideological state apparatuses / Althusser, Louis, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB241 .A48 2014 พร้อมให้บริการ
The history of sexuality / Foucault, Michel, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HQ12 .F68 V. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544