หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทช.231

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  3. รหัสรายวิชา: ทช.231
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เทพปัญญา เจริญรัตน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Biochemical engineering / Lee, James M., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP248.3 .L425 ยืมออก 31/08/2021
วิศวกรรมเคมีชีวภาพพื้นฐาน. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP248.3 .ส69 ล. 1 ฉ. 1 ยืมออก 19/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544