หนังสือสำรองของทช.281

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. รหัสรายวิชา: ทช.281
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Lehninger principles of biochemistry / Nelson, David Lee, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QU4 .L448 2000 ยืมออก 07/03/2019
Lehninger principles of biochemistry / Nelson, David Lee, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU4 .L448 2005 พร้อมให้บริการ
Lehninger principles of biochemistry / Nelson, David L. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QU4 .L448 2008 V. 2 ยืมออก 08/03/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455