หนังสือสำรองของพศ. 216

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 216
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Clinical neuroanatomy / Snell, Richard S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .S62 2010 ยืมออก 31/08/2019
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ = มีชัย ศรีใส. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .ม62 2530 พร้อมให้บริการ
Principles of neural science / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL102 .P75 2013 ยืมออก 04/03/2019 WL102 .P75 2013

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455