หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 216

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 216
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Clinical neuroanatomy / Snell, Richard S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .S62 2010 พร้อมให้บริการ
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ = Neuroanatomy / Neuroanatomy / มีชัย ศรีใส. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .ม62 2530 พร้อมให้บริการ
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2009 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2004 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2001 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic clinical neuroscience / Young, Paul A., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .Y686 2008 พร้อมให้บริการ
Principles of neural science / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL102 .P75 2013 พร้อมให้บริการ
Basic clinical neuroscience / Young, Paul A., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .Y686 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544