หนังสือสำรองของพจต. 655 (CMD 655)

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  2. รหัสรายวิชา: พจต. 655 (CMD 655)
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Fitzpatrick's dermatology in general medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR100 .D47 2012 V. 1 พร้อมให้บริการ
Fitzpatrick's dermatology in general medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR100 .D47 2012 V. 2 พร้อมให้บริการ
Essentials of stem cell biology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QH588.S83 E87 2009 พร้อมให้บริการ
The cell : Cooper, Geoffrey M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QH581.2 .C66 2013 ยืมออก 31/08/2019
Molecular cell biology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QH581.2 .D36 2008 พร้อมให้บริการ
Pathology of the skin with clinical correlations / McKee, Phillip H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR105 .M354 2005 V. 1 ยืมออก 31/08/2019
Andrews' diseases of the skin : James, William D. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR140 .A76 2011 พร้อมให้บริการ
Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology. Wolff, Klaus, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR17 .C65 2009 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455