หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพจต. 655 (CMD 655)

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  2. รหัสรายวิชา: พจต. 655 (CMD 655)
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Fitzpatrick's dermatology in general medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR100 .D47 2012 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Fitzpatrick's dermatology in general medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR100 .D47 2012 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Essentials of stem cell biology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QH588.S83 E87 2009 พร้อมให้บริการ
The cell : a molecular approach / Cooper, Geoffrey M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QH581.2 .C66 2013 พร้อมให้บริการ
Molecular cell biology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QH581.2 .D36 2008 พร้อมให้บริการ
Pathology of the skin with clinical correlations / McKee, Phillip H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR105 .M354 2005 V. 1 ยืมออก 31/01/2022 มี E-book 5th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Andrews' diseases of the skin : clinical dermatology. James, William D. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR140 .A76 2011 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology. Wolff, Klaus, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR17 .C65 2009 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544