หนังสือสำรองของพจต. 654 (CMD 654)

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  2. รหัสรายวิชา: พจต. 654 (CMD 654)
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Fitzpatrick's dermatology in general medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR100 .D47 2012 V. 1 พร้อมให้บริการ
Fitzpatrick's dermatology in general medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR100 .D47 2012 V. 2 พร้อมให้บริการ
Essentials of stem cell biology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QH588.S83 E87 2009 พร้อมให้บริการ
The cell : Cooper, Geoffrey M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QH581.2 .C66 2013 ยืมออก 31/08/2019
Molecular cell biology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QH581.2 .D36 2008 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455