หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ร 210

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  2. รหัสรายวิชา: ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
  3. Instructors:
    • เดชา ตั้งสีฟ้า
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
โลกของโซฟี : กอร์เดอร์, โยสไตน์, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ก524ล92 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ หนังสือมีรอยเปียกน้ำก่อนยืม (17/08/59 )
กระแสธารปรัชญาจีน : สุวรรณา สถาอานันท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B126 .ส68 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
กระแสธารปรัชญาจีน : สุวรรณา สถาอานันท์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B126 .ส68 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ ร210 อ.เดชา ตั้งสีฟ้า
กระแสธารปรัชญาจีน : สุวรรณา สถาอานันท์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B126 .ส68 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
กระแสธารปรัชญาจีน : สุวรรณา สถาอานันท์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B126 .ส68 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
จวงจื่อ / สุรัติ ปรีชาธรรม. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B162.7 .ส746 2554 พร้อมให้บริการ
จวงจื่อ / สุรัติ ปรีชาธรรม. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B162.7 .ส746 2554 พร้อมให้บริการ
จวงจื่อ / สุรัติ ปรีชาธรรม. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B162.7 .ส746 2554 พร้อมให้บริการ
จวงจื่อ / สุรัติ ปรีชาธรรม. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B162.7 .ส746 2554 พร้อมให้บริการ
จวงจื่อ / สุรัติ ปรีชาธรรม. Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B162.7 .ส746 2554 พร้อมให้บริการ
บทสนทนาของเพลโต : เปลโต้. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Reserve Books B358 .ป74 พร้อมให้บริการ ร210 อ.เดชา ตั้งสีฟ้า
บทสนทนาของเพลโต : เปลโต้. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B358 .ป74 พร้อมให้บริการ
บทสนทนาของเพลโต : เปลโต้. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B358 .ป74 พร้อมให้บริการ
บทสนทนาของเพลโต : เปลโต้. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B358 .ป74 พร้อมให้บริการ
บทสนทนาของเพลโต : เปลโต้. Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Reserve Books B358 .ป74 พร้อมให้บริการ วิชา ร.210 อ.เดชา ตั้งสีฟ้า
มื้อเช้ากับโสเครติส / สมิท, โรเบิร์ต โรว์แลนด์. Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books BD431 .ส463 2555 พร้อมให้บริการ
มื้อเช้ากับโสเครติส / สมิท, โรเบิร์ต โรว์แลนด์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books BD431 .ส463 2555 พร้อมให้บริการ
มื้อเช้ากับโสเครติส / สมิท, โรเบิร์ต โรว์แลนด์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books BD431 .ส463 2555 พร้อมให้บริการ
มื้อเช้ากับโสเครติส / สมิท, โรเบิร์ต โรว์แลนด์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books BD431 .ส463 2555 พร้อมให้บริการ
มื้อเช้ากับโสเครติส / สมิท, โรเบิร์ต โรว์แลนด์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books BD431 .ส463 2555 พร้อมให้บริการ
วิถีแห่งเต๋า หรือ คัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง Accompanying Material (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books BL1900.ห77 ว636 2521 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
จากระบอบทักษิณสู่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : เกษียร เตชะพีระ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS586 .ก758 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
อุตมรัฐ เปลโต้. Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JC71 .ป74 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
อุตมรัฐ เปลโต้. Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JC71 .ป74 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
หลุนอี่ว์ : ขงจื๊อ, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books PL2489.6.ท9 ส754 พร้อมให้บริการ ร.210
หลุนอี่ว์ : ขงจื๊อ, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books PL2489.6.ท9 ส754 พร้อมให้บริการ
หลุนอี่ว์ : ขงจื๊อ, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books PL2489.6.ท9 ส754 พร้อมให้บริการ ร.210
หลุนอี่ว์ : ขงจื๊อ, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books PL2489.6.ท9 ส754 พร้อมให้บริการ
หลุนอี่ว์ : ขงจื๊อ, Accompanying Material (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books PL2489.6.ท9 ส754 2555 พร้อมให้บริการ
หลุนอี่ว์ : ขงจื๊อ, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books PL2489.6.ท9 ส754 พร้อมให้บริการ
หลุนอี่ว์ : ขงจื๊อ, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books PL2489.6.ท9 ส754 พร้อมให้บริการ ร.210
Philosophy : Accompanying Material (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B29 .P48 1990 พร้อมให้บริการ
บทสนทนาของเพลโต : เปลโต้. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B358 .ป74 พร้อมให้บริการ
ความนำว่าด้วยอุตมรัฐของเพลโต สมบัติ จันทรวงศ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JC71.ป74 ส4 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
โลกของโซฟี : กอร์เดอร์, โยสไตน์, Accompanying Material (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ก524ล92 2552 พร้อมให้บริการ
โลกของโซฟี : กอร์เดอร์, โยสไตน์, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ก524ล92 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
โลกของโซฟี : กอร์เดอร์, โยสไตน์, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ก524ล92 2549 พร้อมให้บริการ
โลกของโซฟี : กอร์เดอร์, โยสไตน์, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books FIC 2009 614917 พร้อมให้บริการ
หลุนอี่ว์ : ขงจื๊อ, Accompanying Material (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books PL2489.6.ท9 ส754 2555 พร้อมให้บริการ
รีพับลิก / เปลโต้. Reserve Book (1 Day) Pridi Banomyong Library
Circulation Counter
Reserve Books PLSC JC 2014 637496 พร้อมให้บริการ
หลุนอี่ว์ : ขงจื๊อ, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books LANG&LIT PL 2012 600093 พร้อมให้บริการ
หลุนอี่ว์ : ขงจื๊อ, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books LANG&LIT PL 2012 600093 พร้อมให้บริการ
หลุนอี่ว์ : ขงจื๊อ, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books LANG&LIT PL 2012 600093 พร้อมให้บริการ
รีพับลิก = Republic / เปลโต้. Accompanying Material (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books PLSC JC 2015 662012 พร้อมให้บริการ
รีพับลิก = Republic / เปลโต้. Accompanying Material (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books PLSC JC 2015 662012 พร้อมให้บริการ
รีพับลิก = Republic / เปลโต้. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books PLSC JC 2015 662012 พร้อมให้บริการ
รีพับลิก = Republic / เปลโต้. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books PLSC JC 2015 662012 พร้อมให้บริการ
รีพับลิก = Republic / เปลโต้. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books PLSC JC 2015 662012 พร้อมให้บริการ
ประวัติปรัชญาการเมือง / Accompanying Material (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books JA81 .ป46 ล. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ประวัติปรัชญาการเมือง / Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books JA81 .ป46 ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ประวัติปรัชญาการเมือง / Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books JA81 .ป46 ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่. สมบัติ จันทรวงศ์. Accompanying Material (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books B790 .ส4 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
ประวัติปรัชญาการเมือง / Accompanying Material (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books JA81 .ป46 ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่. สมบัติ จันทรวงศ์. Accompanying Material (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books B790 .ส4 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่. สมบัติ จันทรวงศ์. Accompanying Material (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books B790 .ส4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่. สมบัติ จันทรวงศ์. Accompanying Material (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books B790 .ส4 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
ประวัติปรัชญาการเมือง / Accompanying Material (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books JA81 .ป46 ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ความนำว่าด้วยอุตมรัฐของเพลโต สมบัติ จันทรวงศ์. Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JC71.ป74 ส4 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
ประวัติปรัชญาการเมือง / Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JA81 .ป46 ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
จริยศาสตร์ต่างตอบแทนในปรัชญาขงจื่อ / สุวรรณา สถาอานันท์. Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books REL BL 2014 652331 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305