หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพจต. 752 (CMD 752)

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  2. รหัสรายวิชา: พจต. 752 (CMD 752)
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Fitzpatrick's dermatology in general medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR100 .D47 2012 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Fitzpatrick's dermatology in general medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR100 .D47 2012 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Clinical facial analysis : elements, principles, techniques / elements, principles, techniques / Meneghini, Fabio. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE705 .M464 ยืมออก 31/01/2022
The face : pictorial atlas of clinical anatomy / Radlanski, Ralf Johannes. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE17 .R335 2015 พร้อมให้บริการ
Botulinum toxins in clinical aesthetic practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV140 .B693 2018 V. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544